Zarządzanie infrastrukturą IT

Dostarczamy specjalistów o niezbędnych kompetencjach w optymalnym wymiarze czasu.

Zarządzanie infrastrukturą IT

Dlaczego jest Ci to potrzebne?

Niezawodnie działające środowisko, infrastruktura IT jest jednym z kluczowych elementów firmy. Automatyzacja zadań i informatyzacja wszystkich obszarów firmy w tym momencie to standard. Utrzymanie sprawnego środowiska, oprogramowani czy też infrastruktury IT to dla wielu firm wyzwanie. Duża liczba specjalistów konieczna do obsługi różnego rodzaju oprogramowani czy systemów to dla wielu firm zbyt duży koszt. Administracja infrastrukturą IT przez 4itnet redukuje koszty do niezbędnego minimum ze względu na dużą liczbę specjalistów z niemal każdej dziedziny IT. Specjalistów z niemal każdej dziedziny IT.

Zarządzanie infrastrukturą IT

Czym się zajmujemy?

Administracją systemami Microsoft Windows oraz Linux
Konfiguracja usług
Administracja wirtualizacjami za pomocą Hyper-V oraz Vmware
Stały nadzór nad wydajnością systemów
Aktualizacja systemów operacyjnych i baz danych
Zapewnieniem sprawności podstawowych usług systemowych
Zarządzaniem usługami katalogowymi Active Directory, serwerami plików
Zarządzaniem kontami użytkowników, tworzenie grup i reguł w Active Directory
Administrowanie systemami pocztowymi
Konfiguracja i zabezpieczenia sieci wew. LAN, WLAN, VLAN oraz VPN
Migracja serwerów

 

Administracja serwerami i utrzymanie ciągłości pracy serwerów oraz urządzeń mass storage
Monitoring usług IT
Zarządzaniem GPO, SCCM
Optymalizacja zagrożeń
Administracja bazami danych
Monitoring ciągłości działania aplikacji i usług
Optymalizacja wydajności systemów
Zabezpieczenie serwerów
Administrowanie i analiza ruchu w sieci wewnętrznej LAN, WLAN, VLAN oraz VPN
Monitorowanie stanu zasilania
Monitorowanie stanu urządzeń UPS
Konfiguracja i zarządzanie backupa

 

Zarządzanie infrastrukturą IT

Schemat działania