HELPDESK

Wsparcie techniczne dla użytkowników podczas wykonywania codziennych obowiązków usprawnia pracę oraz pozwala w szybki i łatwy sposób rozwiązać problemy w celu przywrócenia firmy/użytkownika do prawidłowego funkcjonowania.

Wsparcie techniczne

Co zyskujesz?

Zdalna pomoc lub z dojazdem (ewentualny outsoursing specjalisty IT/zespołu IT)
Serwis stacji roboczych
Pomoc w wyborze, zakup i instalacja sprzętu komputerowego
Relokacje sprzętu IT firm, biur i działów
Dobór, instalacja i przywracanie systemu operacyjnego
Doradztwo w doborze i instalacja oprogramowania
Konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail
Instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego, użytkowego, antywirusowego
Administracja i reagowanie na powiadomienia odnośnie zdarzeń antywirusowych
Zabezpieczenie stacji roboczych i ochrona danych (backup, szyfrowanie danych)
Bieżąca obsługa, instalacja i naprawa systemów operacyjnych rozwiązywanie problemów z aplikacjami biurowymi
Diagnostyka i wykonanie drobnych napraw
Przekazywanie sprzętu do serwisu producenta i jego odbiór, procesowanie naprawy/wymiany sprzętu
Instalacja oprogramowania użytkowego zgodnie z politykami bezpieczeństwa
Rozwiązywanie problemów z urządzeniami peryferyjnymi (monitor, drukarka, skanery, projektory, myszki itp.)
Inwentaryzacja sprzętu IT
Protokoły odbioru i przekazania sprzętu użytkownikom zgodnie z politykami bezpieczeństwa
Zarządzanie licencjami, weryfikacja legalności oprogramowania i inwentaryzacja licencji
Szyfrowanie dysków i urządzeń przenośnych

Gwarancja

Co zapewniamy?

DEDYKOWANE WSPARCIE DLA KAŻDEGO PROJEKTU
Dedykowany specjalista/zespół dla każdego klienta będący pierwszą linią wsparcia dla użytkowników.

SZYBKA REAKCJA I WSPARCIE EKSPERTÓW
Dzięki szybkiej reakcji i analizie problemów przez pierwszą linie wsparcia możemy rozwiązywać cięższe problemy przekazując je do ekspertów.

USUWANIE PROBLEMU U PODSTAWY
Odpowiednie zarządzanie problemami prewencyjnie zapobiega powstawaniu incydentów oraz zabezpiecza przed ponownym pojawieniem się incydentów z tą samą przyczyną.

STALE DOSKONAŁE USŁUGI
Najwyższy poziom obsługi zawdzięczamy doskonaleniu usługi przy wykorzystaniu monitorowania skuteczności zarządzania incydentami, ich raportowaniu do Klienta, badania satysfakcji użytkowników oraz ustawicznemu proponowaniu ulepszeń całego procesu.

Jak to działa?

Schemat współpracy