nVision

Kontrola nad przedsiębiorstwem

Kontrola

Axcence nVision

Program firmy Axcence nVision to jedno z lepszych narzędzi na rynku IT do kontroli nad przedsiębiorstwem. Pozwala on w darmowej wersji na monitorowanie sieci i uruchomionych w niej urządzeń. W kolejnych modułach daje możliwość usprawnienia pracy działów IT oraz monitoring nad użytkownikiem końcowym. nVision to nie tylko narzędzie dla działów IT ale także pracowników którzy mogą analizować i poprawiać wydajność swojej pracy.

Network to moduł o którym wspominamy w usłudze sieci służy do monitoringu sieci IT. W zależności od stopnia wdrożenia możemy monitorować działanie urządzeń sieciowych czas ich uruchomienia, ilość
wymienianych danych, ilość wydrukowanych lub zeskanowanych dokumentów (w przypadku drukarek), aż po weryfikację działania danego portu w switchu. Możliwość ustawienia alertów mailowych czy też SMS’owych pozwala na reakcje w momencie awarii przed zgłoszeniem problemów przez pracowników.

Moduł Inventory służący głownie do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. Dzięki odpowiednim usługą można monitorować stan urządzeń końcowych: podzespołach, uruchomione usługi, zużycie zasobów (CPU, GPU, RAM, Storage), przypisywanie dokumentów do danych urządzeń. Dzięki dodawaniu dokumentów, notatek do urządzenia można archiwizować wszystkie zdarzenia począwszy od faktury zakupu po rozbudowy, awarie oraz utylizację. Istnieje także możliwość w łatwy sposób rozliczania licencji i ich instalacji na urządzeniach końcowych. Dodatkowo można weryfikować aktualność wersji oprogramowania.

User blokowanie stron WWW to jedna z niewielu funkcji tego modułu. Moduł ten pozwala nie tylko na blokowanie oraz udostępnianie dostępów do aplikacji jest również zbiorem informacji ilości wydruków czy też monitoringu używanych aplikacji w celu zidentyfikowania zbędnych licencji (często subskrypcji) a co za tym idzie optymalizację kosztów

Helpdesk jak sama nazwa wskazuje służy do tworzenia zgłoszeń (task’ów) przez pracowników do dzia-łu IT. W łatwy sposób można przyjmować i rozdysponować pracę oraz zadania w dziale IT zgodnie z podzia-łem obowiązków. Opcja prowadzenia kalendarza nieobecności przekierowuje zadania do zastępców. Skru-pulatnie tworzona baza wiedzy pozwala użytkownikom samodzielnie rozwiązywać problemy. Dodatkowo program ten pozwala na połączenie zdalne do komputera użytkownika jak w przypadku popularnych aplikacji typu (TeamViewer, AnyDesk). Od czasu pandemii w 2020 Axcennce przy pracy zdalnej uruchomiło możliwość szyfrowanego połączenia z prywatnych komputerów do komputerów firmowych. Użytkownik podczas tego połączenia nie jest w stanie wymieniać plików między urządzeniami zabezpieczając dodatkowo pracę.

DataGuard to monitorowanie podłączanych urządzeń do komputera np. USB i zapisywanie tych zda-rzeń to najpopularniejsza opcja tego modułu. Opcja dystrybucji polityki zabezpieczeń pozwala zapanować nad urządzeniami. Możliwość monitorowania urządzeń zewnętrznych podpinanych do urządzenia usprawnia reakcje działu IT

SmartMedia moduł ten pozwala na analizę wydajności pracy pracowników oraz pozwala użytkownikom na analizę i poprawę swojej wydajności. Poprzez nadanie odpowiedniego priorytetu dla danych aplikacji/programów nVision mierzy czas poświęcony podczas pracy na kluczowe dla niego . Pozwala zoptymalizować efektywność pracy w kluczowych działach.

AdminCenter to od niedawna nowy dostępny dla wszystkich moduł pozwalający na stworzenie centrum informacyjnego do zarządzania przez dział IT. Odpowiednio skonfigurowany pomaga w zarządzaniu infra-strukturą IT