Audyt bezpieczeństwa

Przeprowadzamy audyty IT, które mają na celu ocenę bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa danych i sprzętu oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem.

Bezpieczeństwo

Zakres działań

Wyniki audytu są podstawą do opracowania szczegółowych zaleceń, a także zaplanowania inwestycji niezbędnych do wdrożenia zaleceń i prawidłowego przeprowadzenia projektu.

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego
Opracowanie procedur bezpieczeństwa
Opracowanie procedur disaster recovery
Projektowanie i wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo
Projektowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem
Projektowanie systemów backupowych
Ochrona przed cyberatakami i ransomware
Szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa
Instalacja fizycznych zabezpieczeń dostępu do systemów IT

Instalacja zabezpieczeń sprzętowych
Monitoring usług IT
Stały monitoring sieci
Optymalizacja zagrożeń
Zabezpieczenie komunikacji wewnątrz firmy
Przeprowadzenie audytów i testów bezpieczeństwa
Testy odtworzeniowe backupów
Audyty legalności oprogramowania
Dostosowanie systemu IT do wytycznych RODO

Audyt bezpieczeństwa

Schemat działania